امروز مصادف با سالروز :

شهید حسن اسماعیلی

حسن اسماعیلی
شناسنامه شهید

نام شهید : حسن نام خانوادگی : اسماعیلی نام پدر : رمضانعلی

شماره شناسنامه : 2 کد ملی : 0439870992تاریخ ولادت : ۱۳۴۴-۱۱-۱۸

مناسبت در هنگام تولد :

محل تولد : روستای زان تحصیلات : سیکل سن : 18

نوع عضویت : پاسدار وضعیت تاهل : مجرد تعداد فرزند : 0تاریخ شهادت : ۱۳۶۲-۱۲-۱۲

مناسبت در هنگام شهادت :

محل شهادت : طلائیه نام عملیات : محمد رسول الله وضعیت : شهید

محل دفن : روستای زان قطعه : 0 ردیف : 0 شماره : 0