امروز مصادف با سالروز :

شهید یوسف شاکری

یوسف شاکری
شناسنامه شهید

نام شهید : یوسف نام خانوادگی : شاکری نام پدر : محمد تقی

شماره شناسنامه : 1 کد ملی : 0439859743تاریخ ولادت : ۱۳۴۲-۱۱-۰۱

مناسبت در هنگام تولد :

محل تولد : اهران تحصیلات : طلبه سن : 20

نوع عضویت : بسیجی وضعیت تاهل : مجرد تعداد فرزند : 0تاریخ شهادت : ۱۳۶۲-۱۲-۱۰

مناسبت در هنگام شهادت :

محل شهادت : جزیره مجنون نام عملیات : خیبر وضعیت : شهید

محل دفن : اهران قطعه : 0 ردیف : 0 شماره : 0

وصیتنامه شهید

 

خواهرم بدانید که هر کسی که هر قدمی در راه خدا و برای سرکوبی نفس خویش بردارد و عبادت و اطاعت غیر خدا را فراموش کند جهاد کرده است چرا که جهاد اکبر جهاد نفس و افضل الجهاد است . روزی مرگ برای ماست ، پس اگر فکر کنیم روزی ما نیز می میریم دیگر گناه نمیکنیم .

من به خاطر آنکه نام الله زنده بماند عازم جبهه شده ام .

برادر و خواهرم از شوخی و لهو و لعب بپرهیز که انسان را از حرکت باز می دارد.