خدایا ترا شکرمیکنم که اشک راآفریدی که عصاره حیات انسان است

آنگاه که درآتشعشق می سوزم یا درشد ت درد می گدازم

یا در شوق زیبایی و در ذوق عرفانی آب می شوم

و سراپای وجودم روح می شود، لطف می شود ،

عشق می شود ، سوز می شود

و عصاره وجودم به صورت اشک آب می شود

و بعنوان زیباترین محصول حیات

که وجهی به عشق و ذوق دارد

و وجهی دیگر به غم و درد ، بر دامان وجود فرو می چکد.

اگر خدا از من سندی بطلبد ، قلبم را ارائه خواهم داد ،

و اگر عمرم را بطلبد ، اشک را تقدیم خواهم کرد.

 

گوش دادن آنلاین به فایل

دانلود موزیک

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید