عملیات فتح 4

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات فتح 4 این عملیات در تاریخ 22 بهمن ماه 1365 در عمق 70 کیلومتری استان اربیل عراق – محور شمالی جنگ و با هدف انهدام عقبه ستادی و لشکری در منطقه عمومی شهرهای روانداز و دیانای عراق و در طی دو مرحله عملیات نامنظم انجام شد. ضربه ای در عمق خاک دشمن به تاسیسات نظامی و اقتصادی منطقه عمومی «روانداز» و «دیانا» عراق در جبهه شمالی از آن جهت در یک طرح عملیاتی نامنظم و ضربتی مطرح شده بود تا با انجام عملیاتی به نام فتح 4 در آن منطقه ضربه ای کاری به عقبه ستادی و لشکری دشمن ، در عمق 70 کیلومتری استان اربیل عراق وارد آید . لذا در تاریخ 22 بهمن ماه 1365 حمله ای با رمز «یاالله» در دو مرحله به اجرا درآمد . در محله نخست که به وسعت 100 کیلومتر مربع اجرا شد ، تاسیسات بزرگ راداری و مایکروویو مستقر در ارتفاع کوه کورک در عمق 70 کیلومتری داخل خاک استان اربیل عراق منهدم شد . این عملیات نفوذی با اجرای آتش بر روی پادگان خلیفان و به آتش کشیدن 7 دستگاه تانک ، اجرای آتش بر روی پارک موتوری و مراکز حساس سپاس پنجم عراق در شهر روانداز ، اجرای آتش روی پادگان «باپشتیبان» در شمال روانداز ، خسارت به مراکز نظامی و اقتصادی شهرهای قضاصدیق ، روانداز ، خلیفان و دیانا و زیر آتش گرفتن مقر فرماندهی لشکر 23 عراق همراه بود . مرحله دوم این عملیات نیز روز 4 اسفند 1365 در همین منطقه به اجرا درآمد . طی آن بازهم همکاری معارضین عراقی و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چشمگیر بود و در نهایت دستاوردهای آن چنین بود : اجرای آتش بر روی مقر سپاه پنجم عراق در دیانا ، انهدام سازمان اطلاعات و مرکز پلیس و دو پایگاه نظامی عراق در دیانا ، زیر آتش قرار گرفتن ساختمان های اداری و دولتی شهر قضاصدیق و وارد آمدن خسارت به پادگان و مرکز پلیس و تاسیسات برق روانداز . در مجموع این دو مرحله عملیات 125 تن از نیروهای دشمن کشته ، زخمی و اسیر شدند . مرحله اول: - انهدام تاسیسات بزرگ راداری، ماکروویو مستقر در ارتفاع کوه کورک در عمق 70 کیلومتری داخل عراق در استان اردبیل. - اجرای آتش بر روی پادگان خلیفان در منطقه ی دیانا و به آتش کشاندن 7 دستگاه تانک. -اجرای آتش بر روی پارک موتوری و مراکز حساس سپاه پنجم عراق در رواندوز. - اجرای آتش بر روی پادگان باپشتیان در شمال رواندوز - خسارت به مراکز نظامی و اقتصادی شهرهای قضا صدیق، رواندوز، خلیفان و دیانا. - زیر آتش قرار گرفتن مقر فرماندهی لشکر 23 عراق مرحله دوم: - اجرای آتش بر روی مقر سپاه پنجم عراق در دیانا - انهدام سازمان اطلاعات، مرکز پلیس و دو پایگاه نظامی در دیانا. - زیر آتش قرار گرفتن ساختمانهای اداری و دولتی شهر قضا صدیق. - وارد آوردن خسارت به پادگان، مرکز پلیس و تاسیسات برق رواندوز. تعداد کشته و زخمیهای دشمن: بیش از 1000 تعداد اسرا:250 نفر خلاصه گزارش عملیات : نام عمليات : فتح 4 - نامنظم زمان اجرا : 22/11/1365 رمز عملیات : یاالله مكان اجرا : عمق 70 کیلومتری استان اربیل عراق – محور شمالی جنگ تلفات دشمن : 125 (کشته ، زخمی و اسیر) ارگان هاي عمل كننده : نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری معارضان کرد عراقی اهداف عمليات : انهدام عقبه ستادی و لشکری در منطقه عمومی شهرهای روانداز و دیانای عراق – با دو مرحله عملیات نوع عملیات:نامنظم وسعت منطقه عملیاتی:100 کیلومتر مربع نیروی عمل کننده:نیروی زمین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قراری – رمضان)