عملیات ایذایی ظفر 1

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات ایذایی ظفر 1 این عملیات یک روزه در جزایر مجنون با هدف انهدام بخشی از نیروهای دشمن در منطقه اروند رود در هفتم خرداد 64 انجام شد. خلاصه گزارش عملیات نام عملیات : ظفر 1 زمان اجرا : 7/3/1364 مدت اجرا : 1 روز مکان اجرا : جزیره مینو ارگانهای عمل کننده : تکاوران ارتش جمهوری اسلامی ایران اهداف عملیات : انهدام بخشی از نیروهای دشمن در منطقه اروند رود