امروز مصادف با سالروز :

عملیات ظفر3

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات ظفر3 عملیات ظفر 3 به دو طریق نامنظم و ایذایی انجام شد: عملیات نامنظم ظفر 3 همكاري‌ بزرگ‌ با معارضان‌ كرد عراقي‌ قرارگاه‌ «رمضان» نيروي‌ زميني‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در تاريخ‌25 آبان‌ ماه‌ سال‌66 عمليات‌ نامنظم‌ ظفر3 را به‌ منظور انهدام‌ مراكز نظامي‌ و تأسيسات‌ اقتصادي‌ دشمن‌ در عمق‌ جبهه‌ شمالي‌ دشمن‌ طرح‌ريزي‌ و اجرا كرد. اين‌ عمليات‌ در منطقه‌ عملياتي‌ «دربنديخان» واقع‌ در جنوب‌ استان‌ «سليمانيه» و بخش‌ «سنگاو» از استان‌ كركوك‌ و با رمز «يا رسول‌ الله» آغاز شد. طي‌ اين‌ عمليات، شماري‌ از پايگاه‌ها و تأسيسات‌ و سلاح‌هاو ادوات‌ دشمن‌ به‌ اين‌ شرح‌ در منطقه‌ منهدم‌ گرديد: - مركز پشتيباني‌ و مقر فرماندهي‌ لشكر36 پياده. - تأسيسات‌ نيروگاه‌ سد دربنديخان. - پايگاه‌ حفاظتي‌ دشمن‌ در اطراف‌ دربنديخان. - كنترل‌ موقت‌ جاده‌ سليمانيه‌ - بغداد در منطقه‌ «باني‌ خلال». - 105 دستگاه‌ انواع‌ خودرو نظامي‌ - يك‌ فروند چرخبال. - چندين‌ دستگاه‌ تانك‌ و نفربر. همچنين‌ تعداد750 تن‌ از نيروهاي‌ دشمن‌ كشته، زخمي‌ و اسير شدند. در عمليات‌ ظفر3 كه‌ با همكاري‌ معارضان‌ كرد عراقي‌ به‌ انجام‌ رسيد، مقدار فراواني‌ سلاح‌ و مهمات‌ به‌ غنيمت‌ نيروهاي‌ خودي‌ درآمد. یورش دلاورانه به ستون های دشمن یکی از عملیات های نامنظم دوران دفاع مقدس که با همکاری معارضان کرد عراقی صورت گرفت، عملیات ظفر 3 در 25 آبان سال 66 بوده است. این عملیات هر چند به صورت نامنظم ( کوچک و غیر گسترده) در منطقه ای به وسعت دربندیخان در جنوب استان سلیمانیه اجرا شد اما دستاوردهای بزرگی برای کشور در بر داشته است. این عملیات را قرارگاه ˈرمضانˈ نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده داشت و هدف از آن نیز انهدام مراکز نظامی و تأسیسات اقتصادی دشمن در عمق جبهه شمالی دشمن بود. این عملیات در منطقه عملیاتی ˈدربندیخانˈ واقع در جنوب استان ˈسلیمانیهˈو بخش ˈسنگاوˈ از استان کرکوک و با رمز ˈیا رسول اللهˈ آغاز شد. طی این عملیات، مرکز پشتیبانی و مقر فرماندهی لشکر 36 پیاده، تأسیسات نیروگاه سد در بندیخان، پایگاه حفاظتی دشمن در اطراف دربندیخان و منطقه ˈبانی خلالˈ در بغداد منهدم شد. در این عملیات 105 دستگاه انواع خودرو نظامی ، یک فروند چرخبال و چندین دستگاه تانک و نفربر به غنیمت نیروهای خودی در آمد. در این عملیات ضمن کنترل موقت جاده سلیمانیه تعداد 750 تن از نیروهای دشمن کشته، زخمی و اسیر شدند. دستاوردهای این عملیات روحیه مضاعفی به نیروهای ایرانی برای استمرار عملیات ها در جبهه ها بخشید. خلاصه گزارش عملیات : نام‌ عمليات: ظفر 3 (نامنظم) زمان‌ اجرا: 25/8/1366 تلفات‌ دشمن‌ (كشته، زخمي‌ و اسير):750 رمز عمليات: (يا رسول‌ الله) مكان‌ اجرا: منطقه‌ عملياتي‌ دربنديخان‌ در جنوب‌ استان‌ سليمانيه‌ عراق‌ ارگان‌هاي‌ عمل‌كننده: رزمندگان‌ قرارگاه‌ برون‌ مرزي‌ رمضان‌ و معارضان‌ كرد عراق‌ اهداف‌ عمليات: حمله‌ به‌ مراكز نظامي‌ و تأسيسات‌ اقتصادي‌ دشمن نقشه عملیات عملیات ایذایی ظفر3 ضربه به بخشی از نیروهای دشمن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ساعت 1 بامداد 7 تیرماه 1364 بمنظور ضربه زدن به بخشی از نیروهای دشمن در شمال غربی خط خودی – جبهه شمالی جنگ عملیات محدود و ضربتی ظفر 3 را به اجرا گذاشت . در این یورش 20 دستگاه خودرو ، 12 زاغه مهمات و شماری از سنگرهای انفرادی و اجتماعی دشمن منهدم شد . خلاصه گزارش عملیات : نام عمليات : ظفر 3 (ایذایی) زمان اجرا : 7/4/1364 مكان اجرا : شمال غربی خط خودی - جبهه شمالی جنگ ارگان هاي عمل كننده : نيروي‌ زميني‌ ارتش جمهوری اسلامی ایران اهداف عمليات : ضربه زدن به بخشی از نیروهای دشمن به صورت ضربتی و محدود نقشه عملیات