درسی سنگین برای آینده جنگ

نوع عملیات : عملیات زمینی

درسی سنگین برای آینده جنگ در نخستین روزهای هجوم سراسری ارتش عراق به خطوط مرزی ایران ، عملیات پل نادری صورت گرفت . طی این حمله محدود كه در روز 23 مهرماه سال 59 به منظور رویارویی و عقب راندن دشمن تا پشت خط مرزی آغاز شد ، سه تیپ پیاده و یك گروهان زرهی از ارتش از غرب شهرهای دزفول و اندیمشك ، در محور جنوبی جنگ وارد عمل شدند ولی علیرغم پیش بینی فرماندهان نیروی زمینی ارتش ، این یورش پیروزی قابل توجهی به بارنیاورد . در عملیات پل نادری پیش بینی شده بود با بیرون راندن دشمن از غرب رودخانه كرخه ، حفاظت از مرز بین المللی تامین گردد . همچنین در نظر بود با پیشروی به سوی منطقه حلفاییه و چزابه عقبه نیروهای عراقی در این مناطق و شهرهای بستان و سوسنگرد بسته شود كه در نتیجه این محاصره احتمالی ، مناطق مذكور نیز از اشغال دشمن خارج شود . اما ضعف در برآورد و طراحی عملیات سبب ناكامی نیروهای خودی شد . خلاصه گزارش عملیات : نام عملیات : پل نادری زمان اجرا : 23/7/1359 مكان اجرا : محور جنوبی جنگ در غرب شهرهای دزفول و اندیمشك ارگان های عمل كننده : نیروی زمینی ارتش ج . ا اهداف عملیات : بیرون راندن دشمن از غرب رودخانه كرخه و تامین مرز بین المللی