امروز مصادف با سالروز :

اطلاعات عملیتهای دفاع مقدس

عملیات ام الحسنین (ع)

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات امام علي(ع)

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات امام مهدي (عج)

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات بازی دراز

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات بدر

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات الی بیت المقدس

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات بیت المقدس2

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات بیت‌المقدس 3

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات بیت‌المقدس 4

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات بيت المقدس 5

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات بيت المقدس 6

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات بيت المقدس 7

نوع عملیات : عملیات زمینی

درسی سنگین برای آینده جنگ

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات تحریرالقدس

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات تکمیلی کربلای 5

نوع عملیات : عملیات زمینی

نام عمليات : توكل

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات ثار الله

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات ثامن الائمه

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات حسين بن علي

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات خیبر

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات رجایی و باهنر

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات رمضان

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات سوسنگرد

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات شهید غیور اصلی

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات شهيد مدني

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات شيخ فضل الله نوري

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات ضربت ذوالفقار

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات طریق‌القدس

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات‌ ظفر 1 (نامنظم)

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات ظفر3

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات‌ ظفر 5 (نامنظم)

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات ایذایی ظفر 1

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات ظفر 2 (نامنظم)

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات‌ ظفر 4 (نامنظم)

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات‌ ظفر6(نامنظم)

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات ظفر 7 (نامنظم)

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات عاشورا

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات عاشورای 1

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات عاشورای 2(محدود)

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات عاشورای 3

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات‌ عاشوراي‌4

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات فتح 1

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات‌ فتح‌ 2

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات‌ فتح‌ 3

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات فتح 4

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات‌ فتح‌5

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات فتح 6

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات فتح 7

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات‌ فتح‌ 8

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات نامنظم فتح 9

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات‌ فتح 10

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات فتح المبین

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات فرمانده كل قوا - خميني روح خدا

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات قادر

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات قدس 1

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات قدس 2

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات قدس 3

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات قدس 4

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات قدس5

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات کربلای1

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات کربلای دو

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات کربلای 3

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات کربلای 4

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات کربلاي 5

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات کربلای 6

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات کربلای 7

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات‌ کربلاي 8

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات کربلای 9

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات کربلای 10

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات کوی ذوالفقاری

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات محرم

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات محمد رسول الله

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات در محور شحیطه

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات محدود در محور شوش دانیال

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات در محور كرخه - دزفول

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات مرصاد

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات مسلم بن عقيل

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات مطلع الفجر

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات مولاي متقيان (ع)

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات نصر در هویزه

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات نصر 1

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات نصر 2

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات نصر 3

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات نصر 4

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات نصر 5

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات نصر 6

نوع عملیات : عملیات زمینی

عمليات نصر 7

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات نصر8

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات نصر 9

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات والفجر 1

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات والفجر ۲

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات والفجر 3

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات والفجر 4

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات والفجر 5

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات والفجر6

نوع عملیات : عملیات زمینی

والفجر ۷

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات والفجر 8

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات والفجر 9

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات والفجر 10

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات والفجر مقدماتی

نوع عملیات : عملیات زمینی

عملیات والفجر ۲(مرحله دوم عملیات)

نوع عملیات : عملیات زمینی

نبردهای هوایی در منطقه مرزی غرب

نوع عملیات : عملیات هوایی

نبرد بر فراز خلیج فارس

نوع عملیات : عملیات هوایی

عملیات هوایی کرکوک

نوع عملیات : عملیات هوایی

نبرد هوایی غیرمنتظره

نوع عملیات : عملیات هوایی

عملیات هوایی سلطان

نوع عملیات : عملیات هوایی

پشتیبانی هوایی عملیات مروارید 1

نوع عملیات : عملیات هوایی

حمله به پایگاههای التقدم و تموز

نوع عملیات : عملیات هوایی

حمله به پالایشگاه الدوره عراق

نوع عملیات : عملیات هوایی

حمله به تأسیسات اتمی اوسیراک

نوع عملیات : عملیات هوایی

عمليات هوايي انهدام مخازن سوخت اربیل

نوع عملیات : عملیات هوایی

عملیات هوایی لانه زنبور

نوع عملیات : عملیات هوایی

عمليات هوايي انهدام تاسیسات برق دبس

نوع عملیات : عملیات هوایی

عملیات هوایی حمله به H-3

نوع عملیات : عملیات هوایی

عملیات مروارید

نوع عملیات : عملیات دریایی

جنگ نفتکش ها

نوع عملیات : عملیات دریایی

جنگ ايران و آمريكا در خليج فارس

نوع عملیات : عملیات دریایی