امروز مصادف با سالروز :

شهید امیر ناصری

امیر ناصری
شناسنامه شهید

نام شهید : امیر نام خانوادگی : ناصری نام پدر : گل آقا

شماره شناسنامه : 5 کد ملی : 0439841011تاریخ ولادت : ۱۳۳۸-۰۷-۱۰

مناسبت در هنگام تولد :

محل تولد : زان تحصیلات : دیپلم افتخار سن : 23

نوع عضویت : سرباز ارتش وضعیت تاهل : مجرد تعداد فرزند : 0تاریخ شهادت : ۱۳۶۱-۰۱-۰۷

مناسبت در هنگام شهادت :

محل شهادت : آبادان نام عملیات : فتح المبین وضعیت : شهید

محل دفن : زان قطعه : 0 ردیف : 0 شماره : 0