شهید رضا عنصری

رضا عنصری
شناسنامه شهید

نام شهید : رضا نام خانوادگی : عنصری نام پدر :

شماره شناسنامه : 2 کد ملی : 0439887674تاریخ ولادت : ۱۳۵۱-۰۴-۰۱

مناسبت در هنگام تولد :

محل تولد : زان تحصیلات : دیپلم افتخار سن : 20

نوع عضویت : سرباز ناجا وضعیت تاهل : مجرد تعداد فرزند : 0تاریخ شهادت : ۱۳۷۱-۱۲-۱۱

مناسبت در هنگام شهادت :

محل شهادت : زاهدان نام عملیات : وضعیت : شهید

محل دفن : زان قطعه : 0 ردیف : 0 شماره : 0